מס' כרטיס 95047  מדור ומדף: נה-א
 
אגרות ושאלות ותשובות
משה בן מימון (הרמב"ם)
אמשטרדם תעב
16°. (1), 58 דף
(שלמה פרופס)
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן