מס' כרטיס 95049  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת הטיול
חיים ב"ר בצלאל
ענינים עפ"י פרד"ס
אופנבך תעז
16°. 16 דף
(זעליגמן רייז)
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן