מס' כרטיס 95060  מדור ומדף: סב-א
 
אדם המעלה
מושקאט, חיים אליעזר
חובות החכם לאלקים,לעצמו ולעמו וחובות העם
לו ע"פ המקרא והתלמוד עם הערות רבות..
הוצאה שני'
ווארשא תרעג
(הצפירה)
12°. 23 דף
טופס נוסף נכרך עם ירושלים דדהבא