מס' כרטיס 95082  מדור ומדף: סב-א
 
אדני שן
נאטאנזאהן, שלום יעקב (שדה לבן)
יכיל . . דרושים ובאורים במקראי קדש ודברי
חז"ל.. (ישוב א"י)
ברדיטשוב תרע
(שפטל)
8°. 64 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן