מס' כרטיס 95084  מדור ומדף: סא-א
 
אדר
נטוע על קבר הרב..מרן רבי יחיאל מיכל הלוי
עפשטיין אבד"ק נובוגרודק..ליום הזכרון,לפי
מלאת שנה תמימה מיום פטירתו דרשתי..בבית
המדרש הגדול פה נובוגרודוק
געצאוו, נחמן צבי
ווילנא תרסט
(ש.פ. גארבער)
8°. 31 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן