מס' כרטיס 95088  מדור ומדף: סב-א
 
אדרא זוטא
עם פירוש:
יין הרקח
..מיוסדים ע"פ האריז"ל..
בגדד תרסט
(עזרא ראובן דנגור)
12°. 100 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן