מס' כרטיס 95090  מדור ומדף: סב-א
 
אדרא רבא
עם תפלה לפני' ולאחרי' מהרה"ג
אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א)
בגדד תרסט
(עזרא דנגור)
12°. (1) 68 דף. השער באותיות אדומות
 
לתצלום הספר לחץ כאן