מס' כרטיס 95094  מדור ומדף: סז-א
 
אדרת אליהו
אהרן ב"ר משה, המגיד דק"ק קאלשין
הספד..על פטירת..הגר"א..
ווארשא תקנח
(אדונית האלינה זאוואצקא)
8°. (16) דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן