מס' כרטיס 95095  מדור ומדף: סב-א
 
אדרת אליהו
פסוקים ומאמרי רז"ל שנזכר בהם אליהו. זוהר
לברית מילה וסדר הברית, שעל ראשי העמודים:
כסא אליהו
י"ל בלי תוס' ומגרעת כאשר נדפס פעה"ק בשנת
תרי"ט ע"י הרב המדפיס ר' ישראל ב"ק זלה"ה
ירושלים תרנא
(יצחק הירשענזאהן)
12°. 18 דף
2 טפסים. טופס נוסף נכרך עם טוב הארץ
 
לתצלום הספר לחץ כאן