מס' כרטיס 95097  מדור ומדף: סב-א
 
אדרת אליהו
הוא פירוש על התורה מאת
אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א)
נדפס בתוך המקראות גדולות בעיר דובראוונה
בשנת תקס"ד
הלברשטאט תרי"ט-כ ()
(בדפוס חדש ירוחם פישל בר' צבי הירש הלוי)
4°. (1), 128 דף
טופס נוסף במדור כג-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן