מס' כרטיס 95098  מדור ומדף: סב-א
 
אדרת אליהו
פירוש על נביאים וכתובים מאת
אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א)
עם מנין וסדר שנות המלכים וציורים לבנין
הבית ולגבולין. הופיע לאור ע"י:
לנדא, אליהו (נכד הגר"א)
ירושלים תרסה ()
8°. (67) דף.
לוח
חשבון השנים של השופטים ומלכי ישראל
כאשר נדפס בשנת תק"פ דפוס הוראדנא.
וכעת נוסף רשימת הנביאים ומלכי החשמונאים
וגם איזה ממלכי יון ורומי. מאת:
גרוסמן, זאב ב"ר אברהם
ירושלים תרסה
(שמואל הלוי צוקערמאן)
8°. 16 ע'
3 טפסים. טופס נוסף נכרך עם יד אליהו.
טופס נוסף (בלי הלוח) במדור ב-א.
טופס נוסף של הלוח נכרך עם אבות עם הגר"א
 
לתצלום הספר לחץ כאן