מס' כרטיס 95103  מדור ומדף: סב-א
 
אדרת אליהו
יוסף חיים ב"ר אליהו
..הדרושים..על חמשה חומשים..
ליוורנו תרכד
(בדפוס חדש אלי' בן אמוזג וחבריו)
4°. 174, (1) דף
טופס נוסף במדור כג-א
טופס נוסף במדור קל
 
לתצלום הספר לחץ כאן