מס' כרטיס 95108  מדור ומדף: סג-א
 
אדרת אליהו
רבינוביץ, אליהו חיים אבד"ק טורעץ
והוא שני ביאורים על הל' שחיטה משו"ע יו"ד
יד אליהו
מקור חיים
ווילנא תרנד
(א"צ ראזענקראנץ ומ"מ שריפטזעצער)
4°. 53 דף.
ועל הלכות טריפות:
4°. 87 דף
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2