מס' כרטיס 95112  מדור ומדף: סב-א
 
אדרת אליהו
(פסוקים שנזכר בהם אליהו ומארז"ל בכל מקום
שנזכר שם אליהו) והוספנו הזהר מפ' לך לך
להגיד על ברית מלה והיה"ר מהרב
אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א)
עוד הוספנו מעלת הצדקה וחיבת הארץ..הבאתי
לבית הדפוס ולקטתי:
טאסטיר, אלימלך מצפת
חמ"ד תרלו []
16°. (39) דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן