מס' כרטיס 95116  מדור ומדף: סב-א
 
אדרת שער
הועתק מספר:
שלמה מול אדר
ובו יבואר שלשה סיפורים..(א) מרב. (ב) חזן
(ג) מבעל דרשן.
זיטומיר תרכה
(א.ל. שפירא)
16°. 16 דף.
חלק שני ובו יבואר שלשה ספורים..(א) מנזיר
(ב) מבעל אכסניא. (ג) ממוחה.
16°. 13 דף - מח"ב יש שני טפסים
חלק שלישי..ספור..מפרנס ומנהיג
16°. 14 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3