מס' כרטיס 95129  מדור ומדף: סב-א
 
ה אהבה והקנאה
והוא באור חדש על ס' שיר השירים. הכינו..
מינקאווסקי, יצחק ב"ר משה שלום
ווילנא תרמב
(י"ל מץ)
8°. 34, (1) דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן