מס' כרטיס 95135  מדור ומדף: סג-א
 
אהבת איתן
קרענין, אברהם אבא ב"ר בנציון
מילדי זעזמער.. ומ"כ בבערזעק פלך סובלאק
על משניות
ווילנא תרעג 1912
(האלמנה והאחים ראם)
12°. 26 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן