מס' כרטיס 95136  מדור ומדף: סב-א
 
אהבת אמת
קוידער, שמואל ליב
חלק ראשון. כולל ח"י מאמרים אגדתא
פראג תקפט
(לאנדא)
4°. (5), 50 דף
פעולת אמת
,(1) 18 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2