מס' כרטיס 95140  מדור ומדף: סב-א
 
אהבת דוד
והוא
קונטרס הספקיות
מייזליש, דוד דוב בעריש אב"ד לאסק
פרעמישלא תרנח
(זופניק קנאללער עט וואלף)
4°. (1), 54 דף
חלק שני:
פאדגורזע אצל קראקא תרנח 1899
(שאול חנני' דייטשער)
4°. (1), 53 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2