מס' כרטיס 95142  מדור ומדף: סג-א
 
אהבת דוד ויהונתן
כץ, דוד ב"ר מנחם מענדיל הכהן
מ"ץ ומ"מ דק"ק פמארין ודק"ק גלינא
לפלפל ולבאר..בדרכי הגאון מוה' יונתן
בספרו אורים ותומים
לבוב תקסא
(יהודית)
2°. (2), 88 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן