מס' כרטיס 95151  מדור ומדף: סב-א
 
אהבת חסד
קאגאן, יעקב ב"ר שאול (שו"ב בעיר ואנסאס -
פלך לאמזא). באור חדש והגיונות חדשים
במגלת רות
גראיעווא תרצא 1930
(אברהם מרדכי פיורקא)
8°. 47 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן