מס' כרטיס 95153  מדור ומדף: סב-א
 
אהבת יהונתן
אייבשיץ, יהונתן ב"ר נתן נטע
ביאור ההפטרות דכולי שתא..
המבורג תקכה-ו
(קונראד יאקאב שפירינג)
4°. (2), 92, (3), 16, 53, (1) דף
ונלוה אליו ספר על מגלת איכה [בשם:]
אלון בכות
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן