מס' כרטיס 95159  מדור ומדף: סב-א
 
אהבת ישראל
פירוש נפלא על שיר השירים
בן ציון ב"ר יוסף יהודה
מק"ק חרסון
פיעטרקוב תרסג
(מסודר בביה"ד של מרדכי צעדערבוים)
(נדפס אצל ב. טורש. ורשא)
8°. 28 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן