מס' כרטיס 95164  מדור ומדף: סב-א
 
אהבת עולם
פרחי, דוד יוסף []
...על סדר הפרשיות
ירושלים תרס
(רי"ן לעווי)
4°. (1), 107, (4) דף
(יש בו דרושים לבר מצוה ונוסח השכבה בהר
הלבנון)
 
לתצלום הספר לחץ כאן