מס' כרטיס 95166  מדור ומדף: קכא-א
 
אהבת עולם
פרחי, דוד יוסף
דיפ"ה
..אופנים שונים בגימטריאות וחשבונות..על
סדר הפרשיות..
ירושלים תרסג
(ע"י המשגיח מנשה א. עזריאל)
4°. 182 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן