מס' כרטיס 95167  מדור ומדף: קכא-א
 
אהבת עולם אהבתיך
פרידמן, בנימין ב"ר יוסף
ממישקאלץ. סדרתי..על סדר א"ב דרך החיים
ותוכחות מוסר אשר לקטתי מהרבה ספרים...
מישקאלץ תרצח
8°. 88 דף