מס' כרטיס 95169  מדור ומדף: כב-א
 
אהבת ציון
לנדא, יחזקאל הלוי
שמונה דרשות והספדים, וארבעה מאמרים מבנו:
לנדא, שמואל ב"ר יחזקאל הלוי
פראג תקפז
(מ. לנדא)
2°. חלק ראשון: 28, (2) דף
טופס נוסף במדור סג-ד אחרי:" דורש לציון"
טופס נוסף במדור כב-ד אחרי:" דורש לציון"
טופס נוסף במדור קמז, אחר דורש לציון.
כמה הגהות בכת"י על הגליון.
 
לתצלום הספר לחץ כאן