מס' כרטיס 95184  מדור ומדף: סב-מ
 
אהבת ציון
שמחה מזאלזין
בעניני ישוב ארץ הקודש
חמ"ד חש"ד
8°. 64 ע' ומהם חסרים עד ע' לה
אחרי" מצות השם"
 
לתצלום הספר לחץ כאן