מס' כרטיס 95185  מדור ומדף: קכ-א
 
אהבת ציון וירושלים
יפה, יוסף החופ"ק מנצ'סטר אנגלי'
יכלכל...שלשה מאמרים.. א. מעורר רדומים
ב. יחס הנס אל הטבע. ג. התאחדות הלאום
תל אביב תשז
(דב גוטרמן)
8°. תמונה, 189, (3) ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן