מס' כרטיס 95186  מדור ומדף: סב-א
 
אהבת ציון וירושלים
ראטנער, בער
כולל שנויי נוסחאות וגירסאות מתלמוד
ירושלמי הנמצאים בספרי הראשונים בדפוסים
ישנים ופראגמענטין כתבי יד עם הערות
ותקונים
- מסכת ברכות
ווילנא תרסא
(האלמנה והאחים ראם)
8°. ,6 218 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן