מס' כרטיס 95187  מדור ומדף: סב-א
 
אהבת ציון וירושלים
ראטנער, בער
כולל שנויי נוסחאות וגירסאות מתלמוד
ירושלמי הנמצאים בספרי הראשונים בדפוסים
ישנים ופראגמענטין כתבי יד עם הערות
ותקונים
- מסכת שבת
ווילנא תרסג
(שרגא פייבל גארבער)
8°. 168,(6) ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן