מס' כרטיס 95188  מדור ומדף: סב-א
 
אהבת ציון וירושלים
ראטנער, בער
כולל שנויי נוסחאות וגירסאות מתלמוד
ירושלמי הנמצאים בספרי הראשונים בדפוסים
ישנים ופראגמענטין כתבי יד עם הערות
ותקונים
- תרומות וחלה
ווילנא תרסה
(שרגא פייבל גארבער)
8°. (8), 164 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן