מס' כרטיס 95189  מדור ומדף: סב-א
 
אהבת ציון וירושלים
ראטנער, בער
כולל שנויי נוסחאות וגירסאות מתלמוד
ירושלמי הנמצאים בספרי הראשונים בדפוסים
ישנים ופראגמענטין כתבי יד עם הערות
ותקונים
- מסכת שביעית
ווילנא תרסו 1905
(שרגא פייבל גארבער)
8°. (4), 118 ע'
טופס שני נכרך עם אהבת ציון וירושלים -
כלאים מעשרות
 
לתצלום הספר לחץ כאן