מס' כרטיס 95190  מדור ומדף: סב-א
 
אהבת ציון וירושלים
ראטנער, בער
כולל שנויי נוסחאות וגירסאות מתלמוד
ירושלמי הנמצאים בספרי הראשונים בדפוסים
ישנים ופראגמענטין כתבי יד עם הערות
ותקונים
- כלאים ומעשרות
ווילנא תרסז
(שרגא פייבל גארבער)
8°. 6, 137 ע'
נכרך עמו: על שביעית ועל תרומות וחלה
 
לתצלום הספר לחץ כאן