מס' כרטיס 95192  מדור ומדף: סב-א
 
אהבת ציון וירושלים
ראטנער, בער
כולל שנויי נוסחאות וגירסאות מתלמוד
ירושלמי הנמצאים בספרי הראשונים בדפוסים
ישנים ופראגמענטין כתבי יד עם הערות
ותקונים
- מסכת יומא
ווילנא תרסט
(ש.פ. גראבער)
8°. (2), 118 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן