מס' כרטיס 95193  מדור ומדף: סב-א
 
אהבת ציון וירושלים
ראטנער, בער
כולל שנויי נוסחאות וגירסאות מתלמוד
ירושלמי הנמצאים בספרי הראשונים בדפוסים
ישנים ופראגמענטין כתבי יד עם הערות
ותקונים
- מסכתות ראש השנה וסוכה
ווילנא תרעא
8°. (חסר בסוף ונמצא) (4), 146 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן