מס' כרטיס 95194  מדור ומדף: סב-א
 
אהבת ציון וירושלים
ראטנער, בער
כולל שנויי נוסחאות וגירסאות מתלמוד
ירושלמי הנמצאים בספרי הראשונים בדפוסים
ישנים ופראגמענטין כתבי יד עם הערות
ותקונים
- מסכת מגילה
ווילנא תרעב
8°. 110 ע'
נכרך עמו כנ"ל על מסכות ביצה ותענית
 
לתצלום הספר לחץ כאן