מס' כרטיס 95195  מדור ומדף: סב-א
 
אהבת ציון וירושלים
ראטנער, בער
כולל שנויי נוסחאות וגירסאות מתלמוד
ירושלמי הנמצאים בספרי הראשונים בדפוסים
ישנים ופראגמענטין כתבי יד עם הערות
ותקונים
כרך עשירי. מסכתות: ביצה ותענית
ווילנא תרעג
(ש.פ. גראבער)
8°. (2), 122 ע'
טופס נוסף נכרך עם כנ"ל על מסכת מגילה
 
לתצלום הספר לחץ כאן