מס' כרטיס 95196  מדור ומדף: סב-א
 
אהבת ציון וירושלים
ראטנער, בער
כולל שנויי נוסחאות וגירסאות מתלמוד
ירושלמי הנמצאים בספרי הראשונים בדפוסים
ישנים ופראגמענטין כתבי יד עם הערות
ותקונים
כרך אחד-עשר: מסכתות שקלים, חגיגה ומו"ק
ווילנא תרעד
8°. 144 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן