מס' כרטיס 95197  מדור ומדף: סב-א
 
אהבת ציון וירושלים
ראטנער, בער
כולל שנויי נוסחאות וגירסאות מתלמוד
ירושלמי הנמצאים בספרי הראשונים בדפוסים
ישנים ופראגמענטין כתבי יד עם הערות
ותקונים
כרך י"ב: פאה דמאי מעשר שני ערלה ובכורים
ווילנא תרעז
8°. (2), 235 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן