מס' כרטיס 95200  מדור ומדף: נח-א
 
אהבת שלום
מנחם מענדל מקאסוב
לבוב תקסד
לבוב תקצג?
(יהודית ראזנעס)
4°. (4), 131 דף
[ראה ק"ס שנה יז ע' [107
 
לתצלום הספר לחץ כאן