מס' כרטיס 955  מדור ומדף: טז-א
 
אור תורה
די לונזאנו, מנחם ב"ר יהודה
תיקון הגהת התורה. הוא אצבע הראשון מספר:
שתי ידות
אמשטרדם תיט
(אור בר' אהרן הלוי)
4°. כז דף
2 טפסים. טופס נוסף נכרך עם: תקון שבת
מלכתא. 2 טפסים נוספים במדור סב-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן