מס' כרטיס 956  מדור ומדף: טז-א
 
אור תורה
די לונזאנו, מנחם ב"ר יהודה
סדר הגהת ס"ת בפתוחות, סתומות, חסר ומלא.
אצבע א' מספר:
שתי ידות
עם הוס' מאת:
אליהו ב"ר עזריאל מווילנא
בשם:
מכתב מאליהו
הומבורג פ. ד. ה. תצח
(אהרן בר' צבי הירש)
8°. (4), מו, (8) דף
[הדפים כ"ז-כ"ח שני פעמים. ראה אצל וינר
ב'קהלת משה' מס' .[515
טופס נוסף במדור סב-א.
טופס נוסף במדור קכח-א.
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן