מס' כרטיס 96754  מדור ומדף: טז-א
 
אורחות חיים
באכנער, חיים ב"ר בנימין זאב
קיצור מנהגים של ה"ר אייזיק טירנא
צילום דפוס
קראקא תיד
8°. (10) דף.
נדפסו עמו:
לוח החיים
באכנער, חיים ב"ר בנימין זאב
קיצור הנהגת האדם בדרך הרפואה.
מנורת זהב
לוריא, שלמה ב"ר יחיאל (מהרש"ל)
צילום דפוס
פראג תכט
(8) דף.
סוד ישרים
די מודינא, יהודה אריה ב"ר יצחק
מאה סגולות, וחמישים חידות ופתרונן. צ"ד:
ויניציאה שנה
(13) דף. סדר ארוסין ונשואין: (1) דף.
נ.י. תשסו
יו"ל לרגל שמחת נישואין של החתן יהודה
והכלה מיכל גיטל מרקוס - ו' תמוז תשס"ו
על ידי אבי הכלה ר' משה יוסף העללער
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4