מס' כרטיס 968  מדור ומדף: כג-א
 
אורה ושמחה
ריינעס, יצחק יעקב ב"ר שלמה נפתלי
על ענין פורים, יעודי ישראל, מטרתו ותקותו
ווילנא תרנח
8°. (4), קכג דף
2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן