מס' כרטיס 97493  מדור ומדף: לד-א
 
לקט  אגרות קודש
שניאורסאהן, מנחם מענדל (כ"ק אדמו"ר זי"ע)
בעניני גאולה ומשיח. בהוספת ציונים והערות
נערך ע"י: הת'
ניסילעוויטש, לוי יצחק
קנטור, גיא בצלאל
הוצאת מערכת "דבר מלכות לעם"
ארץ ישראל תשסח
8°. 20, שצ, (9) ע'.
תדפיס מתוך הספר יצא לאור לקראת חתונת הר'
שמואל אלעזר ושרה ניסילעוויטש - י"א תמוז
ארץ ישראל תשסז
(10), שעא, (3) ע'.