מס' כרטיס 97592  מדור ומדף: ז-א
 
אהל משה
דרצ'ינסקי, שמואל אביגדור ב"ר משה הלוי
הערות והארות, ארוכות וקצרות, בסברות
ישרות, על דברות, גדולי המאורות.
בסיוע מוסד הרב קוק שע"י מזרחי העולמי
ירושלים תרצט
(הפועל המזרחי)
8°. קד ע'.
 
לתצלום הספר לחץ כאן