מס' כרטיס 98217  מדור ומדף: לו-ל
 
ליובאוויטש
לוין, שלום דובער
רסקין, אהרן לייב
לוין, מאיר ב"ר שלום דובער
תולדות העיירה במשך הדורות בתקופת היותה
מרכז תנועת חב"ד העולמית במשך 102 שנים
שלהי תקע"ג - תחלת תרע"ו
יוצא לאור על ידי אגודת חסידי חב"ד
במדינת חבר העמים.
נ.י. תשסא
4°. 16 ע'.