מס' כרטיס 98244  מדור ומדף: סב-א
 
אורח לצדיק
טאקסין, מנחם צבי ב"ר אריה
דרך ישרה שיבור לו האדם, מלוקט על תנ"ך...
ע"פ הפשט וע"פ דרך המוסרי..
ווארשא תרנד[] 1894
(אפרים בוימריטטער)
8°. 23 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן