מס' כרטיס 986  מדור ומדף: יב-א
 
אורות המצות
בראנדון, בנימין רפאל דיאש
פירושים על המצות וטעמיהם. ועמו:
עמק בנימין
שו"ת
אמשטרדם תקיג
8°. ה, (12), קד, (2), כב דף
2 טפסים (כ"א חסר בתחילתו ובסופו)
 
לתצלום הספר לחץ כאן